Styrelsen

styrelsen_23-24

TekNats styrelse är sektionens verkställande organ och leder organisationens fortlöpande arbete under verksamhetsåret. Styrelsen är beslutande i frågor som behandlas mellan sektionsmötena. TekNats Styrelse är förtroendevalda av sektionens medlemmar.

Ordförande

Befattningsbeskrivning
Lucas Sigfridsson
Tillsammans med resten av styrelsen ansvara för att föra sektionen framåt och skapa värde för medlemmarna. Ordförande har det övergripande ansvaret för styrelsen. Posten innebär dessutom att medverka på institutionsledningsråd, organisera sektions- och styrelsemöten samt strukturera arbetet i styrelsen. Man medverkar dessutom på ordförandeforum där ordförande från samtliga sektioner träffas för att diskutera relevanta frågor samt få stöd i arbetet som ordförande.
teknat@orebrostudentkar.se

Vice ordförande mot Kårstyrelsen

Befattningsbeskrivning
August Möller Englund
Vara en länk mellan TekNat och Örebro Studentkår. Vice ordförande är TekNats kårstyrelseledamot och kommer att sitta som en del i både TekNats styrelse samt Örebro Studentkårs styrelse. TekNats styrelse består av förtroendevalda från TekNat medan Örebro Studentkår består av tre heltidsarvoderade samt en ledamot från varje kårsektion.
teknat.ks@orebrostudentkar.se

Näringslivsansvariga

Befattningsbeskrivning
Alice Almén & Charlie Grün
Tillsammans med resten av styrelsen ansvara för att utveckla sektionen framåt och skapa värde för medlemmarna. Näringslivsansvarig skall också etablera kontakter med näringslivet i förmån för medlemmarna. Syftet med arbetet är att minska klyftan mellan näringslivet och studenterna samt ge studenterna möjlighet att skapa ett bredare nätverk.
naringsliv@teknat.se

Studiesocialt ansvariga

Befattningsbeskrivning
Jakob Oldbro & Rebecka Otterberg
Tillsammans med resten av styrelsen ansvara för att föra sektionen framåt och skapa värde för medlemmarna. Som studiesocialt ansvarig anordnar man diverse event för att gynna den studiesociala miljön hos TekNats medlemmar. Posten innebär även att ha ansvar för det studiesociala utskottet (TSU) samt rekrytering av medlemmar till detta.
studiesociala@teknat.se

Föreningsansvarig

Befattningsbeskrivning
Ludvig Lövestedt
Tillsammans med resten av styrelsen ansvara för att föra kårsektionen framåt och skapa värde för medlemmarna. Föreningsansvarige ska fungera som en länk mellan TekNat:s styrelse och föreningar som valt att tillhöra kårsektionen TekNat. Föreningsansvariges huvuduppgift är att stötta föreningarna som finns idag och även hjälpa dem som vill starta en ny förening som
lämpligen borde tillhöra TekNat.
foreningar@teknat.se

Utbildningsbevakare

Befattningsbeskrivning
Linnéa Eklund
Tillsammans med resten av styrelsen ansvara för att föra sektionen framåt och skapa värde för medlemmarna. Utbildningsbevakarens huvuduppdrag är att vara drivande i kårsektionen när kommer till kårsektionernas utbildningspolitiska arbete. Utbildningsbevakare ska även vara kontaktperson till studenter som har frågor om sin utbildning eller upplever problem med sin utbildning. Vidare ska utbildningsbevakare utveckla och underhålla den interna strukturen för utbildningsfrågor i kårsektionen.
utbildningsbevakarna@teknat.se

Alexander Sörnäs

Ekonomiansvarig

Befattningsbeskrivning
Alexander Sörnäs
Tillsammans med resten av styrelsen ansvara för att föra sektionen framåt och skapa värde för medlemmarna. Kassören skall ansvara för TekNats ekonomi, mer specifikt bevaka och hänföra samtliga monetära flöden vilka uppstår vid in- och utbetalningar som kopplas till sektionen, samt
upprätthålla ett nära samarbete med Örebro studentkårs ekonom.
kassor@teknat.se

Marknadsföringsansvariga

Befattningsbeskrivning
Lovisa Nordström & Karin Larsson
Tillsammans med resten av styrelsen ansvara för att föra sektionen framåt och skapa värde för medlemmarna. Marknadsföringsansvarig har i uppgift att synliggöra och sprida information till TekNats medlemmar samt jobba för att rekrytera nya medlemmar och bibehålla de gamla.
marknadsforingsansvarig@teknat.se

Ripley Brjánsdotter

Sekreterare & Skyddsombud

Befattningsbeskrivning
Ripley Brjánsdotter
Tillsammans med resten av styrelsen ansvara för att föra sektionen framåt och skapa värde för medlemmarna. För att säkerställa en god fysisk och psykosocial studiemiljö för samtliga studenter, har skyddsombudet ansvar att behandla arbetsmiljöfrågor samt agera som kontaktperson om någon upplever att det förekommer brister. När det kommer till det administrativa inom sektionen har sekreteraren som roll att förse sektionen och styrelsen med protokoll samt att arkivering.
skyddsombud@teknat.se

FUM-samordnare

Befattningsbeskrivning
Love Af Klercker
Tillsammans med resten av styrelsen ansvara för att föra sektionen framåt och skapa värde för medlemmarna. Samordnaren är ordinarie ledamot i Örebro Studentkårs fullmäktige och ansvarar för samordning av TekNats övriga ledamöter och suppleanter. Samordnaren deltar på samtliga åsiktstorg och FUM-möten.
teknat.fum@orebrostudentkar.se

Tidigare styrelser

2022-2023

2021-2022

2020-2021

2019-2020

2018-2019