Styrelsen

TekNats styrelse är sektionens verkställande organ och leder organisationens fortlöpande arbete under verksamhetsåret. Styrelsen är beslutande i frågor som behandlas mellan sektionsmötena. TekNats Styrelse är förtroendevalda av sektionens medlemmar.

Ordförande

Befattningsbeskrivning
Olivia Norén
Ordförande har det övergripande ansvaret för styrelsen och skall tillsammans med resterande del av styrelsen ansvara för att föra sektionen framåt och skapa värde för medlemmarna. Arbetet i sektionen ska ledas av ordförande.
teknat@orebrostudentkar.se

Vice ordförande mot Näringslivet

Befattningsbeskrivning
Olle Cramnert
Näringslivet skall etablera kontakter med näringslivet i förmån för medlemmarna.
Syftet med arbetet är att minska klyftan mellan näringslivet och studenterna samt ge studenterna möjlighet att skapa ett bredare närverk.
naringsliv@teknat.se

Vice ordförande mot Kårstyrelsen

Befattningsbeskrivning
Emelie Toll Thorén
Som vice ordförande jobbar man mycket tillsammans med ordföranden och fungerar som en högra hand. Man sitter med som ledamot i kårstyrelsen (som representant för TekNat) och har därmed väldigt bra koll på Örebro studentkårs (ÖS) organisation.
teknat.ks@orebrostudentkar.se

Vice Näringslivsansvarig

Befattningsbeskrivning
Ellen Hellberg
Näringslivet ansvarar för kontakt med externa relationer mot näringslivet genom samarbetspartners och samarbetsavtal. Näringslivsansvariga hjälper även våra samarbetspartner att hålla event eller marknadsföra sig för medlemmarna i TekNat.
naringsliv@teknat.se

Studiesocialt ansvariga

Befattningsbeskrivning
Simon Borg & Mimi Olofsson
Studiesocialt ansvariga i TekNat ska ansvara för att föra sektionen framåt och skapa värde för medlemmarna i sektionen. Det görs genom att anordna sittningar och diverse event för att gynna den studiesociala miljön för alla inom TekNat. Studiesocialt ansvariga ansvar även för det studiesociala utskottet (TSU).
studiesociala@teknat.se

Föreningsansvarig

Befattningsbeskrivning
Max Vermunt
Föreningsansvarig skall ansvara för TekNats samarbetsföreningar. Syftet är att skapa mervärde för TekNats medlemmar genom olika former av aktivering med hjälp av dessa föreningarna.
foreningar@teknat.se

Utbildningsbevakare

Befattningsbeskrivning
Florencia Aroca López
Utbildningsbevakare ska organisera och leda arbetet framåt för att bygga bra och attraktiva utbildningar. Detta genom att granska och förbättra utbildningar inom TekNat samt fungera som råd för studenterna i utbildningsfrågor.
utbildningsbevakarna@teknat.se

Kassör

Befattningsbeskrivning
David Guvå
Tillsammans med resten av styrelsen ansvara för att föra sektionen framåt och skapa värde för medlemmarna. Ansvarar för TekNats ekonomi, samt tar fram ett förslag på årsbudget till kommande verksamhetsår.
kassor@teknat.se

Marknadsföringsansvarig

Befattningsbeskrivning
Jonatan Gripenberth
Marknadsföringsansvarig har i uppgift att skapa informationsmaterial samt sprida detta till TekNats medlemmar, samt att rekrytera samt bibehålla medlemmar. Marknadsföringsansvarig för TekNats hemsida, sociala medier.
marknadsforingsansvarig@teknat.se

Webbansvarig

Befattningsbeskrivning
Anton Larsson
Som webbansvarig i TekNat ska man sköta om hemsidan och se till att allt fungerar som det ska. Man ska uppdatera hemsidan med relevanta nyheter. Den som är webbansvarig ska se till att hemsidan ser modern och fräsch ut. Man har även som webbansvarig ansvar för webbutskottet som stödjer de olika funktionerna inom TekNat
webbansvarig@teknat.se

Sekreterare & Skyddsombud

Befattningsbeskrivning
Amanda Nordenby
Som sekreterare och skyddsombud så ansvarar sekreteraren för det administrera inom styrelsen. Bland annat för sekreteraren protokoll, skriver och distribuera dem. Skyddsombudet verkar även för en bra arbetsmiljö, bevakar skydd mot ohälsa och olycksfall och bevakar att universitetet och lokalägarna uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.
skyddsombud@teknat.se

FUM-samordnare

Befattningsbeskrivning
Joakim Fernandez
Som FUM-samordnare ansvarar jag för att TekNats ledamöter i Örebrostudentkårs fullmäktige får utrymme, plats och information för att kunna göra sitt bästa arbete! Det handlar delvis att om enkla saker som att kalla till möten och maila ut dokument men även att själv delta i fullmätktige som ledamot. teknat.fum@orebrostudentkar.se

Tidigare styrelser

2020-2021

2019-2020

2018-2019