Studentinflytande

Örebro Universitet ska vara en attraktiv studieplats, med ett aktivt studentinflytande där studenterna har möjlighet att engagera sig och bidra till att universitetet når sin vision och sina mål. En förutsättning för detta är en aktiv studentkår som kontinuerligt arbetar för att studenter vill engagera sig i universitets verksamheter. Aktiva studenter som vill och kan påverka sin studiesituation är av stor vikt i arbetet med att upprätthålla och utveckla god kvalitet i universitetets utbildningar så att de står sig bra i den nationella och internationella konkurrensen. Kvalitetsarbete är av stor angelägenhet för universitetets studenter och anställda, detta regleras i högskolelagen (1 kap. 4§ (1992:1434)).

Mer information hittar du i universitetets policy för studentinflytande nedan. Denna ska ligga till grund som ett vägledande dokument för en universitetsgemensam syn på studentinflytande. Har du mer frågor angående din utbildning eller studentinflytande? Hör av dig till utbildningsbevakaren.

Läs mer om studentinflytande här