Studiesociala utskottet

TSU är TekNats studiesociala utskott och vi är den gruppen som planerar och arrangerar alla fester, turneringar och aktiviteter till vår underbara sektion. TSU leds av oss Lisa och Jonathan. 

Är du intresserad att vara med eller har du några idéer till framtida evenemang skicka ett mail till oss här in under!

Ansvariga

Lisa Frid och Jonathan Gripenbert