Studiesocialautskottet

TSU är TekNats studiesociala utskott och vi är den gruppen som planerar och arrangerar alla fester, turneringar och aktiviteter till vår underbara sektion. TSU leds av oss Lisa och Jonathan. 

Är du intresserad att vara med eller har du några idéer till framtida evenemang skicka ett mail till oss här in under!

Ansvariga

Lisa Frid och Jonathan Gripenbert

Studiesocialautskottet

TSU är Tek-Nats studiesociala utskott och vi är den gruppen som planerar och arrangerar alla fester, turneringar och aktiviteter till vår underbara sektion. TSU leds av oss Niklas och Kattis med fantastisk hjälp av resten av utskottet på 15 personer. 

Är du intresserad att vara med eller har du några idéer till framtida evenemang skicka ett mail till oss här in under!

Ansvariga

– Kattis Kristoffersson

– Niklas Jansson