Studiemiljö

Har du synpunkter på studiemiljön?

Enligt arbetsmiljölagen har alla rätt till en god arbetsmiljö. Detta innebär att vi studenter alltså har möjlighet att påverka vår studiemiljö. Detta inkluderar både psykosocial och fysisk miljö. I samband med pandemin har digital undervisning blivit en vardag. Vi vill jättegärna veta hur det fungerar för dig som student och om du har några synpunkter på områden som kan förbättras. Om du har synpunkter på din studiemiljö ska du vända dig till studerandeskyddsombudet som kan ta din synpunkt vidare till institutionen. Nedan finner du ett kontaktformulär som går direkt till studerandeskyddsombudet. För att kunna ge en återkoppling ber vi dig att fylla i samtliga uppgifter.