Styrelsen


TekNats styrelse består av framvalda medlemmar som har ansvar för TekNats verksamhet.

Ludwig Egebrant – Ordförande
Kontakt: teknat@orebrostudentkar.se


Simon Vidlund
– Sekreterare och skyddsombud
Kontakt: skyddsombud@teknat.se


Aryan Asadi
 – Kassör
Kontakt: kassor@teknat.se


Jonathan Burden
– Utbildningsbevakare
Kontakt: utbildningsbevakarna@teknat.se


Julia Karlsson
– Utbildningsbevakare
Kontakt: utbildningsbevakarna@teknat.se


Emil Grönlund
– Vice ordförande mot näringsliv
Kontakt: naringsliv@teknat.se


Anton Renmark
– Vice näringslivsansvarig
Kontakt: naringsliv@teknat.se


Hanna Loodin Ek – Vice Ordförande mot Kårstyrelsen
Kontakt: teknat.ks@orebrostudentkar.se


My Kjellsson
– Marknadsföringsansvarig
Kontakt: marknadsforingsansvarig@teknat.se


Dennis Johansson
– Studiesocialt ansvarig
Kontakt: studiesociala@teknat.se


Amanda Granell – Studiesocialt ansvarig
Kontakt: studiesociala@teknat.se


Erik Hammar
– General
Kontakt: general@teknat.se


Erik Helander – General
Kontakt: general@teknat.se