gruppbild1
TekNats styrelse består av framvalda medlemmar som har ansvar för TekNats verksamhet.

johannao
Johanna Oderstad
– Ordförande
Kontakt: teknat@orebrostudentkar.se

johannal
Johanna Lindén
– Sekreterare och skyddsombud
Kontakt: skyddsombud@teknat.se

maja
Maja Källberg
– Kassör
Kontakt: kassor@teknat.se

izabelle
Izabelle Kleinau
– Utbildningsbevakare
Kontakt: utbildningsbevakarna@teknat.se

matilda
Matilda Rolf
– Vice ordförande mot näringsliv
Kontakt: naringsliv@teknat.se

nathalie
Nathalie Andersson
– Vice näringslivsansvarig
Kontakt: naringsliv@teknat.se


Olle Gustafsson – Vice Ordförande mot Kårstyrelsen
Kontakt: teknat.ks@orebrostudentkar.se

isabelle
Isabelle Carstensen
– Rekryteringsansvarig
Kontakt: rekrytering@teknat.se

alex
Alexander Frölin
– Informationsansvarig
Kontakt:

fredrik
Fredrik Hamrebjörk
– Sexmästare
Kontakt: sexmasteri@teknat.se

emelie
Emelie Sandström
– Sexmästare, studiesocial inrikting
Kontakt: sexmasteri@teknat.se

my
My Kjellsson
– General
Kontakt: general@teknat.se

ludwig
Ludwig Egebrant
– General
Kontakt: general@teknat.se