Styrelsen

TekNats styrelse är sektionens verkställande organ och leder organisationens fortlöpande arbete under verksamhetsåret. Styrelsen är beslutande i frågor som behandlas mellan sektionsmötena. TekNats Styrelse är förtroendevalda av sektionens medlemmar.

Ordförande

Anton Renmark
Ordförande har det övergripande ansvaret för styrelsen och skall tillsammans med resterande del av styrelsen ansvara för att föra sektionen framåt och skapa värde för medlemmarna. Arbetet i sektionen ska ledas av ordförande.
Kontakta Anton

Vice ordförande mot Näringslivet

Stefan Norberg
Näringslivet skall etablera kontakter med näringslivet i förmån för medlemmarna.
Syftet med arbetet är att minska klyftan mellan näringslivet och studenterna samt ge studenterna möjlighet att skapa ett bredare närverk.
Kontakta Stefan

Vice ordförande mot Kårstyrelsen

Robin Svennberg
Som vice ordförande jobbar man mycket tillsammans med ordföranden och fungerar som en högra hand. Man sitter med som ledamot i kårstyrelsen (som representant för TekNat) och har därmed väldigt bra koll på Örebro studentkårs (ÖS) organisation.
Kontakta Robin

Vice Näringslivsansvarig

Erik Hammar
Näringslivet ansvara för kontakt med externa relationer mot näringslivet genom samarbetspartners och samarbetsavtal. Näringslivsansvariga hjälper även våra samarbetspartner att hålla event eller marknadsföra sig för medlemmarna i TekNat.
Kontakta Erik

General

Cecilia Tylstedt
Som General i TekNat anordnar vi TekNat-veckan och vi har det övergripande ansvaret för introduktionen HT19. Arbetet inkluderar rekrytering och utbildning av phaddrar, planering och ser till att alla har en fantastiskt rolig introduktion!
Kontakta Cecilia

General

Tobias Nacke
Som General i TekNat anordnar vi TekNat-veckan och vi har det övergripande ansvaret för introduktionen HT19. Arbetet inkluderar rekrytering och utbildning av phaddrar, planering och ser till att alla har en fantastiskt rolig introduktion!
Kontakta Tobias

Utbildningsbevakare

Josef Jamai Haitot
Utbildningsbevakaren ska organisera och leda arbetet tillsammans med vice utbildningsbevakare. Syftet är att granska och förbättra utbildningar inom TekNat samt fungera som råd för studenterna i utbildningsfrågor.
Kontakta Josef

Kassör

Vendela Binbach
Tillsammans med resten av styrelsen ansvara för att föra sektionen framåt och skapa värde för medlemmarna. Ansvarar för TekNats ekonomi, samt tar fram ett förslag på årsbudget till kommande verksamhetsår.
Kontakta Vendela

Marknadsföringsansvarig

Philip Engdahl
Marknadsföringsansvarig har i uppgift att skapa informationsmaterial samt sprida detta till TekNats medlemmar, samt att rekrytera samt bibehålla medlemmar. Marknadsföringsansvarig för TekNats hemsida, sociala medier.
Kontakta Philip

Studiesocialt ansvarig

Dennis Johansson
Studiesocialt ansvariga i TekNat ska ansvara för att föra sektionen framåt och skapa värde för medlemmarna i sektionen. Det görs genom att anordna sittningar och diverse event för att gynna den studiesociala miljön för alla inom TekNat. Studiesocialt ansvariga ansvar även för det studiesociala utskottet (TSU).
Kontakta Dennis

Studiesocialt ansvarig

Jacob Wettergren
Studiesocialt ansvariga i TekNat ska ansvara för att föra sektionen framåt och skapa värde för medlemmarna i sektionen. Det görs genom att anordna sittningar och diverse event för att gynna den studiesociala miljön för alla inom TekNat. Studiesocialt ansvariga ansvar även för det studiesociala utskottet (TSU).
Kontakta Jacob

Sekreterare & Skyddsombud

Erik Helander
Som sekreterare och skyddsombud så ansvarar sekreteraren för det administrera inom styrelsen. Bland annat för sekreteraren protokoll, skriver och distribuera dem. Skyddsombudet verkar även för en bra arbetsmiljö, bevakar skydd mot ohälsa och olycksfall och bevakar att universitetet och lokalägarna uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.
Kontakta Erik