Styrelsen

TekNats styrelse är sektionens verkställande organ och leder organisationens fortlöpande arbete under verksamhetsåret. Styrelsen är beslutande i frågor som behandlas mellan sektionsmötena. TekNats Styrelse är förtroendevalda av sektionens medlemmar.

Ordförande

Erik Hammar
Ordförande har det övergripande ansvaret för styrelsen och skall tillsammans med resterande del av styrelsen ansvara för att föra sektionen framåt och skapa värde för medlemmarna. Arbetet i sektionen ska ledas av ordförande.
ordforande@teknat.se

Vice ordförande mot Näringslivet

Ida Markström
Näringslivet skall etablera kontakter med näringslivet i förmån för medlemmarna.
Syftet med arbetet är att minska klyftan mellan näringslivet och studenterna samt ge studenterna möjlighet att skapa ett bredare närverk.
naringsliv@teknat.se

Vice ordförande mot Kårstyrelsen

Cecilia Tylstedt
Som vice ordförande jobbar man mycket tillsammans med ordföranden och fungerar som en högra hand. Man sitter med som ledamot i kårstyrelsen (som representant för TekNat) och har därmed väldigt bra koll på Örebro studentkårs (ÖS) organisation.
viceordforande@teknat.se

Vice Näringslivsansvarig

Ludvig Cederhage
Näringslivet ansvara för kontakt med externa relationer mot näringslivet genom samarbetspartners och samarbetsavtal. Näringslivsansvariga hjälper även våra samarbetspartner att hålla event eller marknadsföra sig för medlemmarna i TekNat.
naringsliv@teknat.se

Studiesocialt ansvariga

Kattis Kristoffersson & Niklas Jansson
Studiesocialt ansvariga i TekNat ska ansvara för att föra sektionen framåt och skapa värde för medlemmarna i sektionen. Det görs genom att anordna sittningar och diverse event för att gynna den studiesociala miljön för alla inom TekNat. Studiesocialt ansvariga ansvar även för det studiesociala utskottet (TSU).
studiesociala@teknat.se

Föreningsansvarig

Lovisa Dahlman-Zakrisson
Föreningsansvarig skall ansvara för TekNats samarbetsföreningar. Syftet är att skapa mervärde för TekNats medlemmar genom olika former av aktivering med hjälp av dessa föreningarna.
foreningar@teknat.se

Utbildningsbevakare

Sofia Folebäck
Utbildningsbevakare ska organisera och leda arbetet framåt för att bygga bra och attraktiva utbildningar. Detta genom att granska och förbättra utbildningar inom TekNat samt fungera som råd för studenterna i utbildningsfrågor.
utbildningsbevakarna@teknat.se

Kassör

Anton Öunapuu
Tillsammans med resten av styrelsen ansvara för att föra sektionen framåt och skapa värde för medlemmarna. Ansvarar för TekNats ekonomi, samt tar fram ett förslag på årsbudget till kommande verksamhetsår.
kassor@teknat.se

Marknadsföringsansvarig

Sanna Simonsson
Marknadsföringsansvarig har i uppgift att skapa informationsmaterial samt sprida detta till TekNats medlemmar, samt att rekrytera samt bibehålla medlemmar. Marknadsföringsansvarig för TekNats hemsida, sociala medier.
marknadsforingsansvarig@teknat.se

Webbansvarig

Andreas Johansson
Som webbansvarig i TekNat ska man sköta om hemsidan och se till att allt fungerar som det ska. Man ska uppdatera hemsidan med relevanta nyheter. Den som är webbansvarig ska se till att hemsidan ser modern och fräsch ut. Man har även som webbansvarig ansvar för webbutskottet som stödjer de olika funktionerna inom TekNat
webbansvarig@teknat.se

Sekreterare & Skyddsombud

Adrian Renmark
Som sekreterare och skyddsombud så ansvarar sekreteraren för det administrera inom styrelsen. Bland annat för sekreteraren protokoll, skriver och distribuera dem. Skyddsombudet verkar även för en bra arbetsmiljö, bevakar skydd mot ohälsa och olycksfall och bevakar att universitetet och lokalägarna uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.
skyddsombud@teknat.se