Näringslivsutskottet

Ansvariga

– Stefan Norberg

 

 

– Erik Hammar

Studiesocialautskottet

Ansvariga

– Stefan Norberg

– Erik Hammar