Utbildningsbevakning

TekNats utbildningsbevakning

Det yttersta målet med TekNats utbildningsbevakning är att utveckla och säkra kvalitén på just din utbildning. Arbetet sker internt inom sektionen och genom studentkårens övergripande utbildningsbevakning för hela universitetet.

Problem med en kurs?
Kurserna du läser utvecklas och förändras ständigt. Alla kurser du läser kommer dock inte att vara helt problemfria och det är viktigt att du som student känner att du kan påverka din utbildning. Det första man kan göra är att uppmärksamma de problem som finns. Det görs enklast av dig som enskild student genom att fylla i kursutvärderingen vid varje kursslut för att låta ansvariga veta vad du tycker om kursen.

Har du problem under kursen med t.ex. oklara kursmål, lärare med dålig föreläsningsteknik eller kurslitteratur som känns irrelevant? Ofta är det för sent att ta upp synpunkter efter kursens slut. Problemen kan variera men ofta hjälper det att själv prata med kursansvarig så snabbt som möjligt. Om detta inte hjälper eller om du behöver råd om hur du ska gå vidare med ett ärende, kontakta oss.

Lättast är att fylla i formuläret här nedan eller bara hugga tag i oss på universitet.

Frågor
Har du vidare frågor om utbildningsbevakningen, kurskvalitet eller har övriga frågor? Tveka inte att höra av dig på utbildningsbevakarna@teknat.se